POLITIIKKA

Kotoa olen perinyt sivistyksen ja yritteliäisyyden arvostuksen. Tulen yrittäjäperheestä, ja olen jo pienestä pitäen ollut mukana perheyrityksemme toiminnassa. Tämä on opettanut minut kunnioittamaan yrittäjyyttä ja ymmärtämään, että vielä on paljon tehtävää jäljellä yrittäjyyden olosuhteiden parantamisessa. Nuoreen ikääni nähden olen ehtinyt tekemään paljon ”oikeita töitä” yksityisellä sektorilla (sekä perheyrityksessämme että muiden työnantajien palveluksessa), enkä ole koskaan ollut työsuhteessa mihinkään poliittiseen organisaatioon — en siis ole poliittinen broileri. Poliittista kokemusta minulla toki on ikääni nähden runsaasti, mutta se on kertynyt luottamushenkilön roolissa; palkkani olen hankkinut yksinomaan yksityiseltä sektorilta.

Kannustavuus

Uskon, että yksilö ja yhteiskunta saavuttavat suurimman kukoistuksensa ja hyvinvointinsa silloin, kun jokainen pääsee saavuttamaan täyden potentiaalinsa ja hyödyntämään sitä käytännössä. Yhteiskunnan on kannustettava yksilöä työntekoon, ahkeruuteen ja yritteliäisyyteen. On myös muistettava, että kaikkea ei voi mitata rahassa — on tärkeää pitää kiinni rikkaasta suomalaisesta ja laajemminkin länsimaisesta kulttuuriperinnöstä sekä arvostaa myös sellaista mittaamattoman arvokasta työtä, jota usein tehdään työmarkkinoiden ja työsuhteiden ulkopuolella (esimerkiksi lasten ja sairaiden tai iäkkäiden lähimmäisten hoitaminen).

Oikeus ja totuus

Sivistykseen kuuluu päätösten perustuminen totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Päätökset tulee valmistella huolellisesti faktoihin perustuen ja oletettuja vaikutuksia sekä skenaarioita perusteellisesti analysoiden. Päätöksenteossa tulee yksittäisten eturyhmien intressien sijaan huomioida yhteiskunnan kokonaisetu, loukkaamatta kenenkään yksilön oikeuksia.

 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuuden tinkimätön vaaliminen ovat länsimaisen oikeusvaltion välttämätön perusta. Rehellinen päätöksenteko edellyttää populismin välttämistä ja seisomista yhteiseen etuun, oikeudenmukaisuuteen, faktoihin ja arvoihin perustuvien näkemysten takana. Sivistykseen kuuluu myös suvaitsevaisuus. Arvostan kaikkia ihmisiä riippumatta heidän yhteiskunnallisesta vakaumuksestaan ja näkemyksistään ja nautin rakentavasta dialogista eri mielipiteiden edustajien välillä. Politiikassa vain asioiden tulisi riidellä, ei ihmisten.

Vapaus ja vastuu

Yhteiskunnan tulee kunnioittaa yksilön vapautta. Vapauteen kuuluu erottamattomasti myös vastuu. Yhteiskunnan ei tule rajoittaa yksilön vapautta enempää kuin mitä on välttämätöntä toisten yksilöiden vapauden turvaamiseksi. Vapaat yksilöt kantavat lähtökohtaisesti vastuun itsestään, mutta yhteiskunnan tehtävä on auttaa ja tukea erityisesti hädänalaisia ja heikoimmassa asemassa olevia, jotka eivät syystä tai toisesta kykene huolehtimaan itsestään.

Julkinen valta on kansalaisten palvelija

Lähden siitä, että valtio (ja kaikki muukin julkinen hallinto) on olemassa kansalaista varten, ei päinvastoin. Julkisen vallan tulee olla kansalaisten nöyrä palvelija ja suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, haalimatta tarpeettomia ylimääräisiä tehtäviä ja aiheuttamatta tarpeetonta haittaa kansalaisille. Kannatan mahdollisimman matalaa ja yksinkertaista verotusta sekä tehokasta hallintoa. Vastustan turhaa holhousta ja sääntelyä. Mielestäni Suomen paikka on itsestäänselvästi lännessä ja Euroopassa sekä näihin viiteryhmiin kuuluvien maiden muodostamissa poliittisissa yhteisöissä, kuten EU:ssa ja Natossa.

 

Petri on yksi lahjakkaimmista tuntemistani nuorista aktiivikokoomuslaisista. Hänessä yhdistyy vahvat perusarvot terävään älyyn, laajaan sivistykseen ja ovelaan huumorintajuun, mikä antaa hyvän pohjan toimia poliittisissa tehtävissä.

 

Wille Rydman

kansanedustaja

Tutustuin Petriin Tampereen nuorisovaltuustossa, ja hän kutsui minut mukaan Kokoomusnuorten toimintaan. Vuosien varrella olen oppinut tuntemaan Petrin älykkäänä keskustelijana, rohkeana johtajana ja vakuuttavana esiintyjänä, joka paiskii hartiavoimin töitä yhteisten asioiden puolesta.
Mira Lindholm

Kokoomuksen Nuorten Tampereen Aluejärjestön puheenjohtaja

Petri on älykäs nuori vaikuttaja, joka ymmärtää ihmisläheisyyden tärkeyden politiikassa eikä sorru populismiin, vaan tekee päätöksiä suoraselkäisesti faktojen ja arvojen pohjalta. Ystävänä Petri on luotettava, avulias ja uskollinen. Hyvä tamperelainen jätkä siis!

Ali-Reza Abdali

kunnanvaltuutettu, kauppatieteiden opiskelija

Petri on rohkeasti tulevaisuuteen katsova poliitikko, jonka laaja ymmärrys yhteiskunnasta ja taloudesta auttaa ottamaan kantaa tärkeisiin kysymyksiin. Hän vakuuttaa asiantuntevalla tyylillään ja älyllisellä argumentoinnillaan. Uskon hänellä olevan paljon annettavaa politiikassa.

Valtteri Vapola

kauppatieteiden ylioppilas

” Katsoo huomiseen, toimii tänään ”