Teemat

Talous

Kyllä vastuulliselle taloudenhoidolle, ei maakuntaverolle, veronkorotuksille ja veronmaksajien rahojen tuhlaamiselle.

Digitalisaatio

Digitalisaation mahdollisuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti ja kaiken asioinnin tulee olla mahdollista sujuvasti verkossa.

Palveluntuotanto

Tehokkuutta ja laatua palveluun monituottajamallin, palvelusetelien, valinnanvapauden ja yksityisten palveluntuottajien avulla.

Kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseudun painoarvon tulee näkyä hyvinvointialueen päätöksenteossa. Ei ideologiselle alueellistamiselle!